Szanowni Państwo,

15 czerwca będziemy hucznie obchodzić we Wrocławiu Światowy Dzień Osób Starszych.

Z tej okazji mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na I FORUM WSPIERAJMY SENIORÓW  - unikatowe wydarzenie edukacyjne realizowane w wyjątkowej formule przez Fundację WSPIERAJMY SENIORÓW oraz Grupę casusBTL. Odbędzie się ono w dniach  15-16 czerwca 2018 roku w Hotelu Ibis Styles w centrum Wrocławia.

Aby skutecznie leczyć schorzenia wieku starszego, niezbędne są dwa elementy: aktualna wiedza i duże doświadczenie lekarzy oraz nieustająca edukacja prozdrowotna seniorów.
Dlatego I FORUM WSPIERAJMY SENIORÓW zostanie zrealizowane w wyjątkowej formule łączącej praktyczne warsztaty edukacyjne dla seniorów i ich opiekunów oraz konferencję dla lekarzy, którzy w codziennej praktyce klinicznej borykają się z problemami medycznymi starszych pacjentów.

 

W piątek (15 czerwca) odbędą się interaktywne warsztaty przeznaczone dla seniorów. (Szczegółowe informację znajdą Państwo w zakładce: warsztaty.wspierajmyseniorow.pl)

W sobotę (16 czerwca) odbędzie się interdyscyplinarna konferencja środowiska medycznego poświęcona kluczowym problemom zdrowotnym osób starszych w modelu „porozmawiajmy o przypadkach".

Przedstawione przypadki kliniczne będą punktem wyjścia do dyskusji z uczestnikami konferencji i zaproszonymi ekspertami. Prezentowane sytuacje, typowe dla pacjentów w starszym wieku, uzupełni interaktywne głosowanie uczestników konferencji, oceniające  podejmowane decyzje diagnostyczne i terapeutyczne oraz bezpośredni komentarz interdyscyplinarnego panelu ekspertów. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, takich jak geriatria, kardiologia, diabetologia, neurologia, endokrynologia i psychiatria, którzy podzielą się z Państwem swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem

Podczas konferencji zostaną omówione najważniejsze klinicznie problemy związane z optymalną diagnostyką, leczeniem i organizacją opieki medycznej nad seniorami, z jakimi lekarze spotykają się podczas codziennej pracy. Poruszymy tematykę pogorszenia funkcji poznawczych, wczesnych etapów otępienia, zaburzeń depresyjnych, majaczenia, zaburzeń elektrolitowych, metabolicznych i hormonalnych oraz niedoborów żywieniowych, a także wybrane kliniczne zagadnienia z obszarów neurologii oraz kardiologii.

Konferencji towarzyszyć będzie interaktywny konkurs dotyczący poruszanych zagadnień, a lekarze którzy udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymają wartościowe nagrody. Dla każdego uczestnika Forum przewidziano specjalnie przygotowane materiały edukacyjne będące podsumowaniem konferencji, zawierające zwięzłe algorytmy postępowania w przedstawionych sytuacjach klinicznych u seniorów.

Mamy nadzieję, że zaproponowany program edukacyjny i jego nowoczesna formuła będą przydatne w Państwa codziennej praktyce, jak i dla Państwa pacjentów seniorów.

 

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia!

Zakres
tematyczny
konferencji

|  Sobota 16 czerwca 2018

MODEL KONFERENCJI

PREZENTACJA PRZYPADKU   →   OMÓWIENIE ALGORYTMU POSTĘPOWANIA

 

PROGRAM KONFERENCJI 16 CZERWCA 2018 r.

Eksperci komentatorzy: prof. dr hab. Ewa A. Jankowska, dr hab. Tomasz Adamowski, prof. nadzw., prof. dr hab. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, prof. dr hab. Barbara Gryglewska, dr med. Aleksander Kania, prof. dr hab. Andrzej Kiejna, prof. dr hab. Tomasz Kostka, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. dr hab. Andrzej Milewicz, prof. dr hab. Tadeusz Parnowski, prof. dr hab. Piotr Ponikowski, prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, dr med. Agata Sławin, lek. Maria Tomkowid, dr hab. Izabella Uchmanowicz, prof. nadzw., prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

 

Sesja I (9:00-10:35)

Moderatorzy: Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, Prof. Ewa A. Jankowska

 

09:00-09:55        Lek. Katarzyna Nowak. Pacjentka z wieloma schorzeniami, z wieloletnią cukrzycą z epizodami hipoglikemii, hiponatremią, infekcjami dróg moczowych i majaczeniem

Prof. Leszek Czupryniak. Nowoczesne leczenie cukrzycy u osób starszych

Lek. Maria Tomkowid. Zapobieganie i leczenie majaczeń u osób starszych

 

09:55-10:35        Lek. Marcin Drozd. Pacjent z niewydolnością serca z upośledzoną frakcją wyrzutową z dekompensacją układu krążenia

Prof. Małgorzata Sobieszczańska. Szczepienia u osób starszych

Prof. Piotr Ponikowski. Leczenie niewydolności serca u osób starszych

 

10:35-10:55        Przerwa kawowa

 

Sesja II (10:55-11:55)

Moderatorzy: Prof. Tomasz Grodzicki, Prof. Waldemar Banasiak

10:55-11:55        Lek. Michał Tkaczyszyn. Pacjent z zespołem kruchości, źle kontrolowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, osteoporozą, i niedoborami żywieniowymi

Prof. Barbara Gryglewska. Zespół kruchości i niedożywienie u osób starszych

Dr med. Aleksander Kania. Nowoczesne leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u osób starszych (wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim)

Prof. Andrzej Milewicz. Leczenie osteoporozy u osób starszych. Suplementacja witaminy D

 

11:55-12:10        Przerwa kawowa

 

Sesja III (12:10-13:10)

Moderatorzy: Prof. Tadeusz Parnowski, Prof. Barbara Gryglewska

12:10-13:10         Lek. Diana Frontkiewicz. Pacjent z wieloletnim źle kontrolowanym izolowanym skurczowym nadciśnieniem tętniczym, wczesnymi zaburzeniami poznawczymi, niestosujący się do zaleceń lekarskich

Prof. Tomasz Grodzicki. Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób starszych i prewencja udaru mózgu

Prof. Ewa A. Jankowska. Prewencja sercowo-naczyniowa w grupach wysokiego ryzyka u osób starszych (wykład sponsorowany firmy Berlin-Chemie)

Prof. Andrzej Kiejna. Prewencja i wykrywanie wczesnych zaburzeń poznawczych

 

13:10-13:25        Przerwa kawowa

 

Sesja IV (13:25-14:50)

Moderatorzy: Prof. Tomasz Adamowski, Prof. Piotr Ponikowski

13:25-14:20         Lek. Bartłomiej Mielcarek. Pacjent z epizodem udaru mózgu i objawami depresyjnymi, ze świeżo rozpoznanym migotaniem przedsionków i epizodami krwawienia do przewodu pokarmowego

Prof. Tadeusz Parnowski. Leczenie depresji u osób starszych

Prof. Waldemar Banasiak. Nowoczesne leczenie przeciwkrzepliwe u osób starszych

14:20-14:50

Dr med. Błażej Misiak. Pacjentka z objawami depresyjnymi i zaburzeniami poznawczymi

Prof. Tomasz Adamowski. Standardy leczenia otępienia

 

14:50                    Zakończenie konferencji

Komitet
Naukowy

prof. dr hab. Ewa A. Jankowska (przewodnicząca)

dr hab. Tomasz Adamowski, prof. nadzw.

prof. dr hab. Waldemar Banasiak

prof. dr hab. Leszek Czupryniak

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

prof. dr hab. Barbara Gryglewska

dr med. Aleksander Kania

prof. dr hab. Andrzej Kiejna

prof. dr hab. Tomasz Kostka

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas

prof. dr hab. Andrzej Milewicz

prof. dr hab. Tadeusz Parnowski

prof. dr hab. Piotr Ponikowski

dr med. Agata Sławin

prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

lek. Maria Tomkowid

dr hab. Izabella Uchmanowicz, prof. nadzw.

prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

Komitet
Organizacyjny

Agnieszka Mądrzak-Szulczyńska – Przewodnicząca

Anna Baranowska

Ewa Błaszczak 

Maciej Bogusiak

Anna Brona

Monika Ciesielska

Monika Danielewicz

Marcin Drozd

Aleksandra Erbert

Diana Frontkiewicz

Maciej Gała

Renata Koperska-Traczyk

Anna Rohan-Fugiel

Monika Sinior

Daniel Szabaciuk

Izabela Wójcik

Bartosz Zawadzki

Rejestracja dla lekarzy na konferencję I Forum Wspierajmy Seniorów rozpoczęta. Zapraszamy!

Patronat honorowy

Patronat Medialny

Rekomendacje

Infarma. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych

Miejsce konferencji

HOTEL IBIS STYLES
Pl. Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

Biuro organizacyjne

Grupa casusBTL Sp. z o.o.
ul. Rodawska 26
61-312 Poznań Polska
KRS 0000596618
REGON 362981730
NIP 7792436299

wspierajmyseniorow@casusbtl.pl